Prijava novih članova  


Formular za nove članove
 Prikaz na internetu
Ime i prezime:
Adresa:
Grad:
OIB:
Tel/Mob:
E-mail:
Datum rođenja:
Zanimanje:
Model i god.Viraga:
Registarska oznaka:
Napomena:
 
 

Slike
 

Potrebno je poslati sliku s motorom rezolucije najmanje 1024x768 za internet stranicu i sliku za dokumente koja nam je potrebna za izradu članske iskaznice na e-mail: voczg@yahoo.com


Objašnjenje

Uobičajeno stavljamo na internet stranicu ime i prezime, mjesto stanovanja, broj telefona, e-mail adresu, model Viraga, a ostali podaci služe za internu arhivu kluba. Ukoliko ne želiš da neki od navedenih podataka bude objavljen na netu odznači kvačicu pored tog polja.

Članarina je 20,00kn mjesečno ili 200,00kn godišnje, ako platiš jednokratno, čime ostvaruješ uštedu od 40,00kn.

Članarina za support članove je 10,00kn mjesečno ili 100,00kn godišnje, ako platiš jednokratno, čime ostvaruješ uštedu od 20,00kn.

Broj žiro računa:
2360000-1101891528
U rubriku poziv na broj upisuješ OIB, predbroj je 12.
IBAN: 1823600001101891528

Puni naziv kluba je:
"Klub vlasnika Viraga Hrvatska"
Froudeova 88
10020 Zagreb

Klub funkcionira na neobaveznom sistemu, nema obaveznih sastanaka, ni obaveznih vožnji. Pomoći ćemo ti u svemu u ćemu možemo. Članska iskaznica se izdaje na vremensko razdoblje za koje je uplaćena članarina. Na našoj internet stranici pod: "Pogodnosti za članove" naći češ popis firmi u kojima klub ostvaruje popuste na usluge i proizvode. Isti se ostvaruju isključivo uz predočenje važeće članske iskaznice.
Za oznake/boje kluba (vezeni znak za na prsluk/jaknu) obratiti se predsjedništvu kluba.